إجابة عن ما أكبر مذبحة حصلت في التاريخ؟ وأين حدثت؟ من ‏أحمد رمضان (AHMED RAMADAN)‏ https://ar.quora.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA/answers/256122751?ch=18&oid=256122751&share=1c34f039&srid=hoNC07&target_type=answer

Créez votre site Web avec WordPress.com
Commencer
%d blogueurs aiment cette page :
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star