أحدهم توقع انتهاء الحرب في ساعات.. الجيش الروسي فقد 7 جنرالات في شهر

https://www.alhurra.com/alhrb-ly-awkranya/2022/03/27/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%82%D8%AF-7-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1

Créez votre site Web avec WordPress.com
Commencer
%d blogueurs aiment cette page :
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star