إجابة عن ماذا كان آخر درس علمته الحياة لك؟ من ‏نُور (Noor Moayad)‏ https://ar.quora.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%83/answers/249878455?ch=18&oid=249878455&share=824383f2&srid=hoNC07&target_type=answer

Créez votre site Web avec WordPress.com
Commencer
%d blogueurs aiment cette page :
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star