إجابة عن ما هو الكتاب الذي جعلك أخرس من شدة الصدمة عند قراءته؟ من ‏لبيبة (Labiba)‏ https://ar.quora.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%83-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-1/answers/330410298?ch=18&oid=330410298&share=8f9c996c&srid=hoNC07&target_type=answer

Créez votre site Web avec WordPress.com
Commencer
%d blogueurs aiment cette page :
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star