جابوه من باريس.. جنرالات عسكر الدزاير عيطو لقيادي البوليساريو اللي هاجمهم من فرنسا وطلبو منو يتبرا من تصريحاتو

https://www.goud.ma/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%8A-701977/

Créez votre site Web avec WordPress.com
Commencer
%d blogueurs aiment cette page :
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star